Đánh giá chiến lược trung bình động trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Có một cuộc tranh luận ngầm đang diễn ra giữa một bên cho rằng chỉ báo kĩ thuật đã thật sự không còn hiệu quả, và bên còn lại; tất nhiên đang ăn nên làm ra với nó. Tìm những chứng cứ cho cuộc tranh luận đó là điều không khó, mà chúng thật sự được […]

Robot giao dịch thực và hư

  Cuộc thi automated trading championship có lẽ đã thật sự kết thúc sau một chuỗi ATC từ 2006 đến 2012, bởi sự chờ đợi và hy vọng diễn ra một lần ATC nữa càng mang đến thêm niềm thất vọng. Nó thật sự đã gián đoạn hơn 4 năm rồi, và ai trong chúng ta […]

Phân tích định lượng phần 2

Phân tích định lượng phần 2 này cũng là sự kết thúc dong dài cần có cho tất cả các bạn, và sự kết thúc này phù hợp với sự phát triển của thời đại: thuyết đi với thực. Do đó, trong các phần sau chúng tôi sẽ đi trực tiếp vào vấn đề mà […]

Cài đặt R va Rstudio

Ngày 6 tháng tư năm 2015 Microsoft đã đạt được thỏa thuận mua lại Revolution Analytics mà bắt đầu của sự triển khai cho thỏa thuận này vào 25 tháng giêng năm 2015. Nó là một cú đánh vào sự không tin tưởng của những người từng đặt câu hỏi “biết người ta viết gì trong đó […]

Công việc của chuyên viên phân tích định lượng tại Việt Nam

1) Những công việc của chuyên viên phân tích định lượng a) Chuyên viên phân tích dữ liệu (data analyst) Công việc này được tuyển dụng ở các công ty, tổ chức như TMA solution, Lazada, Sentifi, Manulife, FECredit, Homecredit…Đa phần bạn sẽ phải sử dụng ngôn ngữ sql để truy vấn dữ liệu từ […]

Phân tích định lượng phần 1

Phân tích định lượng ở Việt Nam hiện vẫn còn khá mới mẻ tuy hơi cũ kỷ về mặt thời gian. Bởi lẽ, trào lưu phân tích định lượng đã bắt đầu nhen nhóm xuất hiện ở đất nước này vào đầu năm 2011, mà nguyên nhân chủ yếu kích hoạt cho trào lưu này là […]