Category Archives: Mô hình định lượng

Đánh giá chiến lược trung bình động trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Có một cuộc tranh luận ngầm đang diễn ra giữa một bên cho rằng chỉ báo kĩ thuật đã thật sự không còn hiệu quả, và bên còn lại; tất nhiên đang ăn nên làm ra với nó. Tìm những chứng cứ cho cuộc tranh luận đó là điều không khó, mà chúng thật sự được […]