Tag Archives: Phân tích định lượng

Phân tích định lượng phần 2

Phân tích định lượng phần 2 này cũng là sự kết thúc dong dài cần có cho tất cả các bạn, và sự kết thúc này phù hợp với sự phát triển của thời đại: thuyết đi với thực. Do đó, trong các phần sau chúng tôi sẽ đi trực tiếp vào vấn đề mà […]

Công việc của chuyên viên phân tích định lượng tại Việt Nam

1) Những công việc của chuyên viên phân tích định lượng a) Chuyên viên phân tích dữ liệu (data analyst) Công việc này được tuyển dụng ở các công ty, tổ chức như TMA solution, Lazada, Sentifi, Manulife, FECredit, Homecredit…Đa phần bạn sẽ phải sử dụng ngôn ngữ sql để truy vấn dữ liệu từ […]

Phân tích định lượng phần 1

Phân tích định lượng ở Việt Nam hiện vẫn còn khá mới mẻ tuy hơi cũ kỷ về mặt thời gian. Bởi lẽ, trào lưu phân tích định lượng đã bắt đầu nhen nhóm xuất hiện ở đất nước này vào đầu năm 2011, mà nguyên nhân chủ yếu kích hoạt cho trào lưu này là […]