Tag Archives: Robot giao dịch

Robot giao dịch thực và hư

  Cuộc thi automated trading championship có lẽ đã thật sự kết thúc sau một chuỗi ATC từ 2006 đến 2012, bởi sự chờ đợi và hy vọng diễn ra một lần ATC nữa càng mang đến thêm niềm thất vọng. Nó thật sự đã gián đoạn hơn 4 năm rồi, và ai trong chúng ta […]